Замяна и връщане

1. Замяна

1.1. При категории Дрехи и обувки, в случай че получения от потребителя продукт не съответства на желания от него размер, той има възможност да поиска замяна с друг размер. Замяната може да бъде извършена само при условие, че закупената стока е върната в оригиналната си опаковка, без следи от употреба, без да е прана, гладена, без да е поела външни миризми и е с ненарушен търговския вид. Разходите по връщането и замяната са за сметка на потребителя и са двупосочни и са с ориентировъчна стойност 8-10лв. в икономичния им вариант.

1.2. Замяната се договаря недвусмислено чрез съобщение по e-mail съдържащо номер на поръчка, код на артикула, за замяна и желан нов размер. В случай, че желаният от потребителя размер не е наличен, той може да упражни правото си за отказ от поръчка.

1.3. Замяната се осъществява като потребителят изпраща първоначалния артикул към Търговеца и след преглед и установяване на съответствието на стоката с условията за замяна, търговецът изпраща новия артикул към Потребителя


2. Отказ от договор и връщане на стока

2.1. Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на поръчаната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че закупената стока е върната в оригиналната си опаковка, без следи от употреба и е с ненарушен търговския вид. Потребителят е длъжен в посочения срок да информира търговеца за своето намерение да върне закупените продукти.  Потребителят е длъжен да предостави Разписка за получаване на пощенски паричен превод, издадена от куриерската фирма, с която да удостовери, че стоката е закупена именно от търговеца. 

2.2. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най- евтиния, предлаган от Търговеца

2.3. Транспортните разходи за връщане на стоката от потребителя до търговеца са за сметка на потребителя. Стоките се връщат до адрес на склад на Търговеца и транспортните разходи са с ориентировъчна стойност 5.00лв в икономичния вариант.

2.4. При заявяване на връщане или отказ от договора, Търговецът изрично информира Потребителя на кой адрес да бъде върната стоката. В случай, че търговецът не е информирал потребителя за друг адрес, стоката може да бъде върната до следния адрес: Получател: Сириъс Сам ЕООД,  телефон: 0878828817, гр. Габрово, Офис на Спиди ул.Възраждане 7

2.5. Когато стоката бъде върната търговецът възстановява сумата на потребителя след като пратката бъде отворена и се установи, че отговаря на условията за отказ от поръчка. Ако стоката не отговаря на условията, тя се връща за сметка на потребителя до адреса, от който е изпратена. Търговецът възстановява получените суми по банков път, по банкова сметка на потребителя, предоставена писмено. В случай, че потребителят желае сумите да му бъдат възстановени чрез друг начин за възстановяване на сумата, то таксата за услугата, която съответният оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от оператора. Търговецът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

2.6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 54 ЗЗП, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. 

Търговецът си запазва правото да отложи възстановяването на сумата ма потребителя с цел установяване на състоянието на стоката

Потребителят отговаря за намалената стойност на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

2.7. Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи (Не подлежат на връщане стоките, описани чл. 57 от ЗЗП, а именно)

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания- изработка по индивидуална поръчка, индивидуална доставка и др.;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане. Изпълнението на договора за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер (вкл. кодове за съдържание и цифрово съдържание, което не е на материален носител), които са разпечатани след доставката, започва от момента на разпечатването и потребителят губи правото си на отказ, като изрично се съгласява с това.

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

2.8. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. 

2.9. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

2.10. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект съпътстващи елементи и допълнения, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са приложими).

2.11. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Търговеца.