Общи условия

Общи условия

Настоящата платформа www.KidsMarket.bg e собственост на дружеството Сириъс Сам ЕООД

С настоящите Общи условия се уреждат условията за ползване на сайта от ползватели на платформата и договорните отношения и условията за покупко- продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между горецитираното дружество, наричано за краткост Търговец от една страна, и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост Ползвател или Потребител, във връзка с посещението на сайта или с поръчка и закупуването на предлаганите стоки в платформата.

1. Съдържание.

1.1. Цялото съдържание на интернет сайта www.KidsMarket.bg, включително текст, изображения, мултимедийно съдържание, дизайн и всяка друга информация е собственост на търговеца. Ползвателите и Потребителите нямат право да копират, модифицират, прехвърлят и да използват с комерсиална цел никакво съдържание от интернет страниците, без изричното писмено съгласие на търговеца.

1.2. Информацията в продуктовите страници като описание на продукти, информация за размери и начин на подредба на страниците принадлежи на търговеца и неговите доставчици и са обект на авторско право.

1.3. Информацията и изображенията за продуктите са достъпни както в страниците по категории продукти, така и подробно в продуктови страници, касаещи всеки продукт. Информацията е представена по ясен и разбираем начин и е с цел запознаване на посетителите и потребителите със стоките, преди сключване на договор за покупко- продажба от разстояние

1.4. Информацията в продуктовите страници- описание на продукти, информация за размери, изображения, както и самият изглед и подредба на страниците принадлежи на търговеца и неговите доставчици и партньори и са обект на авторско право.

2. Право за ползване.

С натискането /клик/ на който и да е бутон, линк или изображение от съдържанието на сайта www.KidsMarket.bg, потребителят се съгласява с настоящите Общи условия. При спазване на настоящите условия, Търговецът предоставя на потребителя възможност да закупува предлаганите в платформата стоки, чрез сключване на договор за покупко-продажба.

3. Регистрация.

Потребителят е длъжен да предостави актуални и верни данни при своята регистрация, както и да ги актуализира при промяна. В случай, че потребителят е предоставил неверни данни, търговецът има право без предизвестие да спре достъпа на потребителя до профила му, както и да анулира поръчката му. С регистрацията си в www.KidsMarket.bg, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични съобщения от търговеца, свързани с направената от него поръчка.

4. Поверителност на личните данни.

- Поръчки и подаване на информация чрез формите за контакти имат право да подават единствено от лица над 16 годишна възраст.

- Пълните условия за правата на лицата по защита на личните данни се намират в отделен документ: Политика за защита на личните данни (отваря се с клик върху текста)

5. Съдържание на платформата и продуктите

- Сайтът съдържа продуктови, категорийни, информационни страници, страници за поръчка, форми за контакт

- Информация за предлаганите стоки има както в категорийните така и в продуктовите страници

- Подробности за всеки един продукт са налични в неговите продуктови страници, от които се извършва и добавяне на продукта в кошницата

- С добавяне на продукт в кошницата, потребителите се съгласяват, че са се запознали с неговите индивидуални характеристики и приемат продукта, такъв какъвто е описан

- Търговецът не носи отговорност за несъществени разминавания между описанието на продукта и действителните му характеристики или несъответствие между продукта и описанието, предоставено от доставчиците на Търговеца

- Търговецът не носи отговорност за различния между цветовете на продуктите, видими в сайта и реалните цветове на продукта, тъй като несъответствията е възможно да са на лице в следствие на ползване на различни цифрови устройства, осветеност на екрана и други

- Изображения:  Цветовете от снимките на предлаганите артикули могат да изглеждат различно на различните устройства, за което търговецът не носи отговорност. Възможно е в някои изображения да са включени продукти и аксесоари, които не са включени в продуктовата оферта на търговеца

- Видео: Публикуваните в продуктите видео представяния са единствено с цел визуализация на основните характеристики на продуктите, препоръки за ползване или инструкции за сглобяване. Възможно е в публикуваните видео файлове или препратки да се съдържат допълнителни продукти или аксесоари, които не се отнасят до предлагания от търговеца продукт и не са включени в офертата на търговеца.

- Размери: Всички посочени в продуктите размери, са размерите на производителя и целят да дадат насочваща информация на потребителя. Търговецът не носи отговорност в случаи на разминаване на размерите с посочените от производителя или несъответствие  на потребителските очаквания и разминавания, в следствие на индивидуалните характеристики на потребителя или трети лица, ползващи продукта

6. Поръчка

6.1. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с търговеца за покупко-продажба на избрания продукт, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между търговеца и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждение на поръчката от страна на търговеца.

6.2. При поръчка направена по телефона, потребителят е длъжен предварително да се информира за настоящите Общи условия и Политика за поверителност.

6.3. За поръчка, направена чрез опция "Бърза поръчка" потребителят е длъжен да предостави действащ и валиден телефонен номер и Търговецът не носи отговорност за некоректно въведени данни от страна на потребителя. Търговецът не носи отговорност и не се ангажира с изпълнение на поръчката, в случай че не успее да се свърже с потребителя на предоставения от него телефон. В последния случай, поръчките се анулират.

7. Потвърждение на поръчката

1.            Поръчката се счита за потвърдена само след като търговецът се свърже с потребителя на посочения от него e-mail или по телефона и потвърди наличието на поръчаните стоки.

2.            При потвърждение чрез имейл, Търговецът изпраща съобщение със Статус на поръчка “Обработва се за изпращане“ или „Изпратена“.

3.            Не се счита за потвърдена поръчка, за която потребителят е получил съобщение със Статус, съдържащ термини Чакаща, Отказана, Анулирана, Недействителна, Не е в наличност

4.            За целите на обработка на поръчката потребителят попълва формуляр за поръчката (Страница за поръчка), в която потребителят е длъжен да предостави валидни данни.

5.            В случай, че имена, телефонен номер или друга информация контакт не е валидна или потребителят не отговаря на посочения телефон, поръчката може да бъде анулирана веднага и артикулът да бъде пуснат отново за продажба.

6.            Потвърдени и изпратени поръчки не могат да бъдат редактирани или отказани от потребител. Потребителят може да откаже поръчката след нейното получаване, съгласно ЗЗП, чл. 47, aл. 7 до ал. 9

7.            Търговецът е в правото си да откаже обработка на поръчката, когато съществуват съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не е направена от лицето, представящо се за ползвател/потребите;

8.            Търговецът има право откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

9.            При неточни данни, предоставени от Потребителя за адрес на доставка и телефон или отсъствие на Потребителя на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от Търговеца, стоката се връща при Търговеца. В този случай стоката не се запазва за Потребителя, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 5 дни от връщането й, а след изтичането на този срок и ако Потребителят не я потърси от Търговеца, то Търговеца ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение.

10.          При неточни или неверни данни, предоставени от Потребителя относно адреса на доставка и наложено пренасочване на пратка,  разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката или повторната и доставка, са за сметка на Потребителя.

11.          В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение.

12.          Търговецът има право да откаже поръчката на артикули, за които в описанието или цената е допусната техническа грешка или не са налични в момента на поръчката.

13.          Търговецът си запазва правото да ограничи достъпът до услугите на сайта или да откаже изпълнението на поръчка на потребители, които с действията или бездействията си умишлено или неволно са довели до материални, морални или други щети за Търговеца (некоректни потребители) в този или друг негов обект, онлайн магазин или платформа.  Потребителите са длъжни да спазват описаните в чл. 47, ал. 7 до 9 от ЗЗП условия и с приемането на настоящите Общи условия се счита, че са запознати с тях.

14. Търговецът има право да изиска от некоректни потребители предварително плащане на поръчания артикул плюс разходите направени по доставка и връщане на продукти от предходни негови поръчки от този или друг негов онлайн магазин или платформа

8. Наличност на продуктите

8.1.  Търговецът не гарантира изрична наличност на публикуваните в сайта стоки.

8.2. Търговецът не гарантира наличност на стоки при неговите вносители и доставчици.

8.3. В случаи на неналични стоки Търговецът не би могъл да бъде държан отговорен за пропуснати ползи от страна на Потребителя

8.4. В случай, че поръчаният продукт не е наличен, търговецът ще  уведоми потребителя по телефона или чрез имейл, ако потребителят е предоставил валидни такива

8.6. В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение.

9. Цени на продуктите

9.1. Цените на продуктите са видими в категорийните страници и продуктовите страници.

9.2. В случай на продукти с повече от един вариант, опция, размер, допълнителен артикул към продукта и др., цената може да се промени при избор на съответния атрибут или опция. Добавената цена е видна в продуктовата страница, преди добавяне на продукта в потребителската кошница

9.3. Всички цени са с включен ДДС.

9.4. Търговецът има право да променя цените в онлайн магазина във всеки един момент

9.5. За потребителите важи цената, валидна при направата на поръчката

9.6. Търговецът има право да откаже поръчка за която е налице техническа или друга грешка в цената, обявена в магазина

9.10. Намалените цени в сайта са отбелязани като старата цена е зачeртана и до нея е отразена новата, актуална цена. Намаленията са за упоменатия срок или до изчерпване на количествата.

10. Доставка

1.01. Доставката на поръчан чрез сайта продукт се извършва от куриерската фирма Спиди или друг куриер по избор на Търговеца.

10.2. Срокът за доставка на наличните артикули е 1-7 работни дни и обикновено, но не задължително е съгласно следните условия:

- Поръчки направени и потвърдени до 12ч. в работни дни от понеделник до петък обикновено се доставят до офис на куриер на следващия работен ден. Доставката до личен адрес се определя от графика на куриерската фирма за обслужване на населеното място.

- Поръчки направени в петък или преди празнични дни до личен адрес се изпращат като икономични и се доставят в деня след празниците на посочения адрес.

- Поръчки направени и потвърдени в събота и неделя се обработват в първите работни дни след уикенда се доставят до офис на куриер на следващия работен ден.

- В случай, че някой от артикулите не е наличен или е възможно забавяне на доставката по други причини, потребителят ще бъде информиран на предоставения от него телефон или e-mail.

- При твърде натоварени периоди, периоди с промоции, в понеделнични дни или дни след празници, е възможно забавяне в обработката на поръчките с един - два работни дни и удължаване на срока за доставка с два-три дни от обявените.

- Търговецът си запазва правото и не носи отговорност за забавяне на доставката на поръчката при следните условия: натоварване и брой поръчки за кратки периоди от време; забавяне по вина на куриерската фирма от всякакъв характер, например: ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на търговеца или куриера; вина в доставчиците на Търговеца, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейността на Търговеца

10.3.Цената за доставка се заплаща директно на куриера и не е включена в обявените цени в магазина. Цената за доставка се изчислява в кошницата в началото на подготовката на поръчката.

10.4.Цената за доставка се определя в зависимост от килограмите и стойността на поръчката. Обявената цена за доставка в поръчката е ориентировъчна и зависи от стойността на наложения платеж, теглото на пратката

10.5. Цената за доставка на пратка до офис на куриер с тегло на стоката до 1кг. започва от 4,90лв. и зависи от избора на куриер

10.6. Доставката на пратка до личен адрес с тегло на стоката до 1кг. започва от  7,90лв. и се извършва с куриер по избор на търговеца

10.7. Когато е приложимо, стоките се изпращат с Преглед или Преглед и тест преди плащане. Опция Преглед не се поддържа при избран метод на доставка до Автоматична пощенска станция или за артикули при които опция Преглед би затруднила обслужването от куриера (мебели, дървени легла, разглобени и опаковани в кашони стоки и други). Някои продукти се доставят разглобени.

10.8. В случай на връщане на стоката след опция Преглед или Преглед и тест, разходите и в двете посоки са за сметка на клиента. Потребителят заплаща сумата, дължима за доставка до избрания адрес или офис на куриер и стойността за нейното връщане. Общата стойност (доставка и връщане на артикула) е приблизително удвоената стойност на доставка, обявена в поръчката. Стойността за доставка и връщане е дължима от клиента и в случай на отказ от получаване на пратката (писмен, устен или липса на контакт с клиента), преди нейната доставка. В тези случаи сумата се превежда по банкова сметка на Търговеца или чрез Пощенски паричен превод. При отказ от заплащане на транспортните разходи се прилага действащото българско законодателство.

10.9. Доставката е за сметка на търговеца и безплатна за клиента за поръчки над 200.00лв. при избор на доставка до Офис на Спиди. При калкулиране на цена на поръчка за условие "Безплатна доставка" не се включва цената за доставка. Условието е валидно единствено при закупуване и заплащане на артикули, достигащи тази стойност и не по- тежки от 10кг или с опаковка над 60см. В случай на връщане на един или повече артикула при опция преглед и тест или в срокът за замяна и връщане, цената за доставка е дължима от клиента.

10.10. При доставянето на пратката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

10.11. На потребителя се предоставят пет работни дни за получаване на поръчката от офис на куриер или два опита за доставка до личен адрес. В случай, че потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес, или не е потърсил пратката си в офиса на куриера в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока.

В случай, че потребителят желае удължаване на срокът за получаване на поръчката или повторна доставка на артикула, потребителят е длъжен да заплати първата доставка, дължима по договора и втора куриерска такса, дължима за повторното изпращане на поръчката. 

10.12. Търговецът не носи никаква отговорност за забавяне на доставката по вина на куриерската фирма, доставчиците му, трети лица или от форсмажорни обстоятелства.

10.13. Търговецът си запазва правото да не изпраща поръчки, за които е подадена невярна/непълна/умишлено некоректна информация и поръчки, които не са потвърдени по телефона при опит за свързване

10.14. За поръчки на мебели, градински аксесоари, големи и едрогабаритни стоки и играчки, стоки с тегло над 10кг., цената ще се калкулира по тарифния калкулатор на куриера и ще бъде съобщена на потребителя при потвърждаване на неговата поръчка

10.15. В случай, че потребителят има направена поръчка за два или повече артикула, те могат да бъдат доставени заедно или по отделно по преценка на Търговеца

10.16. Срок за получаване на поръчките от куриера:

- При поръчки доставени в Офис на куриер, потребителят има възможност да вземе поръчания артикул до пет работни дни, освен ако изрично не е договорен по- дълъг срок

- При поръчки с доставка до Адрес на клиента, потребителят разполага с до два опита за доставка на посочения адрес, освен ако изрично не е договорено друго

10.17. Потребителят е длъжен да отвори пратката пред куриера и да установи нейната цялост. В случай, че той не изпълни това негово задължение, рекламации за увредена пратка не могат да бъдат удовлетворени

11. Плащане

11.1. Потребителят заплаща поръчаните стоки с Наложен платеж с Пощенски паричен превод, директно на куриера или предварително с директен банков превод или Пощенски паричен превод, ако е приложимо. При получаването на пратката потребителя заплаща поръчаната стока, както и разходите за нейната доставка. Дължимата обща цена на продукта и доставката са видими в страницата за поръчка, преди нейното подаване.

11.2. Търговецът има право да изиска предварително плащане с Банков превод или Пощенски паричен превод преди изпращане на стоката за поръчки на продукти на стойност над 199.99лв. и за обемни и тежки стоки с тегло над 10кг.

11.3. Търговецът има право да изиска цялостно или частично предплащане за стоки с индивидуална поръчка, доставени или изработени или доработени изрично за клиента. Авансовото плащане е дължимо преди предаване на поръчката за обработка към доставчик или вносител

11.4. Търговецът има право да изиска предварително плащане за поръчки, направени от клиенти които с предишни действия или бездействия са довели да морални или материални щети или загуби за търговеца в този или друг негов онлайн магазин или платформа (некоректни клиенти) или за всички поръчки, за които е възникнало съмнение за неавтентичност

11.5. Търговецът има право да изиска предварително плащане за поръчки направени от първо лице с посочен получател друго лице, различно от направилия поръчката

12. Гаранция

Подробни условия за гаранцията на предлаганите артикули са описани в страница „Гаранция” в сайта.

13. Замяна

13.1. При категории Дрехи и обувки, в случай че получения от потребителя продукт не съответства на желания от него размер, той има възможност да поиска замяна с друг размер. Замяната може да бъде извършена само при условие, че закупената стока е върната в оригиналната си опаковка, без следи от употреба, без да е прана, гладена, без да е поела външни миризми и е с ненарушен търговския вид. Разходите по връщането и замяната са за сметка на потребителя и са двупосочни и са с ориентировъчна стойност 8-10лв. в икономичния им вариант.

13.2. Замяната се договаря недвусмислено чрез съобщение по e-mail съдържащо номер на поръчка, код на артикула, за замяна и желан нов размер. В случай, че желаният от потребителя размер не е наличен, той може да упражни правото си за отказ от поръчка.

13.3. Замяната се осъществява като потребителят изпраща първоначалния артикул към Търговеца и след преглед и установяване на съответствието на стоката с условията за замяна, търговецът изпраща новия артикул към Потребителя

14. Отказ от договор и връщане на стока

14.1. Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на поръчаната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че закупената стока е върната в оригиналната си опаковка, без следи от употреба и е с ненарушен търговския вид. Потребителят е длъжен в посочения срок да информира търговеца за своето намерение да върне закупените продукти.  Потребителят е длъжен да предостави Разписка за получаване на пощенски паричен превод, издадена от куриерската фирма, с която да удостовери, че стоката е закупена именно от търговеца.

14.2. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най- евтиния, предлаган от Търговеца

14.3. Транспортните разходи за връщане на стоката от потребителя до търговеца са за сметка на потребителя и са с ориентировъчна стойност 5.00лв в икономичния вариант.

14.4. При заявяване на връщане или отказ от договора, Търговецът изрично информира Потребителя на кой адрес да бъде върната стоката. В случай, че не е изрично упоменато и търговецът не уведомил Потребителя за адрес на връщане, стоката може да бъде върната до следния адрес: Получател: Сириъс Сам ЕООД,  телефон:0878828817, гр. Габрово, Офис на Спиди  на ул.Възраждане :

14.5. Когато стоката бъде върната търговецът възстановява сумата на потребителя след като пратката бъде отворена и се установи, че отговаря на условията за отказ от поръчка. Ако стоката не отговаря на условията, тя се връща за сметка на потребителя до адреса, от който е изпратена. Търговецът възстановява получените суми по банков път, по банкова сметка на потребителя, предоставена писмено. В случай, че потребителят желае сумите да му бъдат възстановени чрез друг начин за възстановяване на сумата, то таксата за услугата, която съответният оператор начислява е за сметка на потребителя и се определя от оператора. Търговецът не може да въздейства върху тази такса, не я определя и не се облагодетелства от нея по никакъв начин.

14.6. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 54 ЗЗП, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Търговецът си запазва правото да отложи възстановяването на сумата ма потребителя с цел установяване на състоянието на стоката

Потребителят отговаря за намалената стойност на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

14.7. Правото на отказ от договора не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания- изработка по индивидуална поръчка, индивидуална доставка и др.;

2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане. Изпълнението на договора за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер (вкл. кодове за съдържание и цифрово съдържание, което не е на материален носител), които са разпечатани след доставката, започва от момента на разпечатването и потребителят губи правото си на отказ, като изрично се съгласява с това.

6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

14.8. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговецът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

14.9. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

14.10. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект съпътстващи елементи и допълнения, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са приложими).

14.11. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Търговеца.

15. Ограничена отговорност

Търговецът и неговите доставчици, както и трети лица обвързани с онлайн платформата или стоките предлагани в него, не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на стоките закупени от KidsMarket.bg или от съдържанието, публикувано в него. При възникване на вреди причинени от гореописаните обстоятелства, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация потребителят поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 16. Информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП

 1. Основните характеристики на стоките или услугите са описани отделно в страницата на всеки продукт;

 2. Наименование на търговеца: "Сириъс Сам " ЕООД;

 3. Седалище и адрес на управление: гр.Габрово ул.Съзаклятие 8.;

 4. Адрес за кореспонденция: гр.Габрово ул Веселие 4

 5. Цената на публикуваните стоки в онлайн платформата е с включен ДДС. В цените на артикулите НЕ Е включена цена за доставка. При формиране на поръчката в кошницата се начислява цена за доставка. Цената за доставка се определя в зависимост от килограмите и стойността на поръчката, както и броя артикули в поръчката. Обявената цена за доставка в поръчката е ориентировъчна и зависи от стойността на наложения платеж, теглото на пратката и населеното място. Подробно описание на условията за доставка са отразени в Раздел Доставка в настоящите условия

6. Не е приложимо;

7. Плащането на стоките и стойността за доставка се извършва на куриера с наложен платеж или когато е приложимо чрез директен банков превод или Пощенски паричен превод

Времето за доставка на поръчаните налични артикули е 1-5 работни дни. Доставката до личен адрес се определя от графика на куриерската фирма за обслужване на населеното място. В случай, че някой от артикулите не е наличен или е възможно забавяне на доставката по други причини, потребителят ще бъде информиран на предоставения от него телефон или e-mail.

8. Съгласно чл. 52, ал. 1 и 2 потребителят има право на отказ от договора.  Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на поръчаната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че закупената стока е върната в оригиналната си опаковка, без следи от употреба, или нарушен търговския вид. Потребителят е длъжен в посочения срок да информира търговеца за своето намерение да върне закупените продукти. Транспортните разходи за връщане на стоката от потребителя до търговеца са за сметка на потребителя и обикновено са в размер на около 5.00лв. в икономичния вариант. Търговецът възстановява сумата на потребителя след като пратката бъде отворена и се установи, че отговаря на условията за отказ от поръчка. Ако стоката не отговаря на условията, тя се връща за сметка на потребителя до адреса, от който е изпратена. Възстановяването на сумата се извършва по банков път, по банкова сметка на потребителя. Максималният срок за възстановяване на сумата е 14 дни от датата, на която търговецът е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от поръчаната стока и при условие, че стоката е била върната в посочения срок.;

Съгласно чл. 55, ал. 4 ЗЗП При упражнено право на отказ на договора от разстояние потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките,  причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Стандартен формуляр за право на отказ от договора - ТУК (отваря се, чрез клик върху текста)

9. При упражнено право на отказ от договора транспортните разходи за връщане на стоката от потребителя до търговеца са за сметка на потребителя.

10. Съгласно чл. 55 от ЗЗП Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките по ал. 1 с изключение на случаите, когато търговецът се е съгласил да ги заплати, или ако търговецът не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.

11. Право на отказ не се прилага в случаите, в които е на лице поръчка на стоки, изброени в раздел 14 от настоящите условия;

12. Относно гаранцията на предлаганите от сайта стоки потребителите имат пълни права по чл.чл. 112, 113, 114, 115 и 116 от ЗЗП, а именно:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Чл. 116. Продавачът, който отговаря за несъответствието на потребителската стока, има право на иск за обезщетение за претърпените вреди срещу лицето, което е причинило несъответствието, ако се намира в пряка или косвена договорна връзка с него, както и срещу производителя, когато той отговаря за несъответствието на стоката. Всяка клауза в договор, която ограничава или изключва тези права на търговеца, е нищожна.

13. В случай, че за стоката е на лице Търговска гаранция, тя ще бъде приложена към стоката в момента на нейното получаване или изпратена по електронен път

Т. 14 до т. 19 Не е приложимо;

т. 20- Платформа ОРС (отваря се с клик върху текста)

Надзорни органи:

- Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. Иван Евстатиев Гешов № 15,

тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Уеб сайт: www.cpdp.bg

- Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков № 4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

- Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Уeб caйт: www.cpc.bg

16. Други условия.

Търговецът си запазва правото едностранно да променя условията за ползване на онлайн платформата www.KidsMarket.bg, без предварително да информира потребителите. Потребителите трябва да следят за евентуални промени и да се съобразяват с тях.

17. Спорове:

Ние вярваме, че всички възникнали спорове между нас и потребителите биха могли да бъдат решени без външна намеса.  В случай, че кореспонденцията помежду ни не доведе до благоприятно решение за потребителите, спорът може да бъде отнесен към електронна платформа за онлайн решаване на спорове: Платформа ОРС (отваря се с клик върху текста) и КЗП (отваря се с клик върху текста).

Пълен списък на признатите органи за алтернативно решаване на спорове: ТУК (отваря се чрез клик върху текста) и ТУК (отваря се чрез клик върху текста)

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна актуализация: 01.01.2023г.